Едно незабравимо преживяване по пътищата на Албания.
(Nezapomenutelny zazitek na cestach v Albanii)